Zend 2003120702110123161x 2 Xo@iJjS2TU?\(*I)rcW(N:BHԉ+3 -.uTjw8p^=煻7!LdKb&/$4 (AM4dY8 v'l3J}2k(9}0Ak{~䢗{ewsWĶ `[X\Vڝ^n|RawPNУYNLU'r6IʙD;p^]:[Zgŵ:11$H0h)SUWna߯gpU4G{wuC?9CQ]%O&~βl{ϮnT{f0l/|I׸5'6zlrI~ '4ztۡ *+Nmo<|OLLnc;g"8;nే+jFD)*DYQ.cW6*]knyǔ 7̒B.2%JYFRCgZ<:Als6 s T A܄k,2bwW2 e[׃5OTLߴV ++ 3tpXKHRCѱy/qNI|F"H 1$HAEZ*L%w,eqh^ e#yZy%1" ݌A`7PT}8%R&* lK Wzv>&EV$g*IWa ?@p6y!ofhc %:6O!9NdƓÓqDΥ??_?^HkkfN>̢( ͞H6Qt7o6^42W:$b264Uҵm#Z{!+$yzïsN-Bdm6͢:(LC7Ht%6 ۥd"9 DٺW<#Zend 2003120702119597228x 2 ZoE_F2.DV(gsXBH@By{vHEO"PhR n(.$HT71;3;wADۙy_{ ຝ l6mD,-mf}@(NPEA ]'FN)q#z#LtAPvK:{ ,(&A(#xag,[q-X7K%2_~=Z-MdrxLm` Ӥ'ubB cC jӳyc͸ cbJH]$Are;F"ډC,iw5&l DZAA$.U4$ N`UƎa#8sYU pcEhn a;\CG~ij1r+px.<|Ua!-]]L\%}#[:k,!)&X7:%f{#ꉘMR? XԗK َ\逴dOԥd@kn6Ԝ1@ڥ|Shf)΍=W6ٓ3"Dxaud7{ޠpT2d$ҝpn6iϤWl& fpQՎVHyThoP`k&AriF_Q'BSHJu:YR(TD\੐?j u01:"0$*9``ҳ 4,)1(< "1p0T/UMZFrRh7 ߆ lF䖋 #2DJeqY&X`YluKqyJ/H%6-.Lϙظ*bR#v|!4uykoÑ<|[>w-k_Tbkku.c[8e9RA'uq;~~9b4|.>VIW0>^ (:em zUW?F-wʛq XVPAN(֕ip ;_TdY.e2/z ePlM=qĖQfP9ߐLp,ꄔSN̒쯪=0+a5=HMn`0œl(' ~(B> l*X֚hgt2888 Kٰ/UaB|/6Nd 5}lhq5ezM:3,@>0=gR%Ţr+"%[__ϞpTÖ T5YtxDZ;tB&R`RcQs#rNYY3%N͖|uT .֤Gdep8وOus.l| dE*W1tpoRrc .a-c 7H_MCM{ȴ+!ygUS';R·Ս~Dj0MF^_䉴X"~?fї!Ӫ% wvAQmjW(Gj.y Ήg3YaF8sfT̋x*2.Wcסw!2+d u: ˼OTgL\&V@Rebu)^-~>Gh!KQY.{=RNaڪ-oad .օeJu&nEfVZf*{h5g-P"z v?;sނ9+ql tKe۶z/mx!rse:^@'xOh̭7r; eĻe?T c6U%ޮx{G5e1O%Žc-ɴOaSnjK1[k14ZuY)Jڦ5C'62PzM`]Ƶl8p4M膑,9 }/j\u ۅ*$2Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 2003120702112224097x 2 YoD-HV" l=PQڬD+,7;QʅC;Ÿą¡0^wFVk{~#'lI b+bHYNy7㗌AG) mGMʞə7Q[-M1,etS~c~1@3,;:]7q߉?^'V,!: X$o{} WXK(N[h(E\Zٿ,SۤktQ(D'xfƟpVFxQxηRS!DTrVjq]jh &p$^jRJ| 61 81:&8JJןyԔw,,6WN!~cF@),ʞd'fI>Z+Nށۓ{`}V 4Gϗ@Z$ TK.jdWfAq-vN;:kMHL ni$=)ŶVUQfP= WQ"Ub`tݻzzC oٺN~H~mv(MvwcyD?9|H*geM$4sM4 D_޽w@/l2sbn`N-nبJ0#CKlR0ҩޝzO׳"흅sE mX4zI [*oTU(}|Zgrw[nmJ[y]zPL(4Wˋ|o=6Uej˚^@Oqd`!@{q5-hk%]F2U{ ٖeYKF޶ GXb]@zhEUm'`aXnUgc-d)iE%46TT-Zend 20031207021279511193x 2 ZMְٱA%A0lrw.H"e`m ,lٙa /&Hd:$c}A>!.a. ^uOAz߫{ ׍(^Y@wCԑߍΝ:wR$_aqBDhS[q? lvG4i.c>[Q4h"zk7Nw;j.{(CĨ$͗~^_Fan@B&0;}}/$I|O#> X Ca?F$YJnsɨMeљw4މT!&рHH%DWD ߈M9 I'>v1HO.'_y/qSroEiw{3vFN*d A \& h,owKx\\H.EŸ 3NZn&7wh{4/*˺<9E(ƖW s._Gi<: as$908 Հ9ﯞzÞQyqֱ֩gZ ]OU`ֿ" [7>|.=N%߼s1z}Lg?2\yR7kluvZFk8:Iuzz+{yC;qsx$I^+$ռNVjt*iMSb1-KŨ*<<#Pq6<*ʾk@#yWyYF7(ٟKy "| }IHi-ݨODb/dRQ|(&`5 DېK?dX}H2Wm.Z.1';_cKj j s3Qdw+{ゕedYԣe]? !D{B$K 8%:Nkx2]u<0s2@DhzI_Ò(oAPBԪ)$SeͲgAE=@$toδ7rCKr{tptppٜ2nWR.@8o/ڒeB@jf8 c#Ń׆ xWnA$ٍ{鶙-WW_~\!9jCaAlnGS ɻRi|brՆIӾDiվӺD$!nAr5sHP ^ vv[(F޼ު0@&9Dy%t0!R-On ?/h /Uk#S +f~(qĴJK^N73 og%hh,(R>ßW o`!ITG`2Dzұ˪kPV7JCm ^Sd<3<. _3m?X KU@K;|Jb ]02X_?`~xVA o-0P#Zۭ6ɴy@E9s=dlbNBS#fpʼnS/hܫ; I{Gfv*zj7wjk#`ڐ=y%ڒ )"Y~{q'Dv39:e:hʞ, ]QjO__F3Fi z(Թ([ɢAiG)aQÅs=dO ݮ̇6F8.GOaRiΡЗ|(feESϏ=t7KZ, ۆ}5t7y9ZZ~UQRxL_[R>QB,NSx({vif$aZT- l S~Ԓ+XBsRsmj7F~:1(S-\SA+B`0ϟvfPhE-0Mer/eXXZ`B碆6o&`T@~/WKI`)wZsbO̟'M=l?mtbmM?d7:?Ʈi¡,V2*KWܭ#UV}~e熪!U\wHUGp bM+ _SUVɇڬHÅ={˭ԭ+neŭ'N6RέI B6jz/F85LQ2FvVxAP8_$H\nz( E?6t5l~/D?t%i2 IfBtCZend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 2003120702115194985x 2 Yo6 Hҝ7H Xuڢd slCR.)zvi"]w޺z)zHQHYQ "G c/:60>]s΄G xMHNbF=Rt>O>!e(i#|oց>C2BA$=K0bIE/m:|7V<d8uz As[}t|F<wc+7Wgl>d>oiՇ|U=p9M0C $+9?um{kQѿr qtko~txg-K"?(wRv1_ @|ف ?9ijq|)cF0EnX zXpӒ#'d]&%ʎ|ޒsm*!`8a6oQ$GOՒF˪);-SւMLz[~2NcNvrYCF.6EK ٠=rr^UqX 5OEd+q({XDPYCU-&qYS˻}Ua }-Tͷ}+7o\{N?rnŽ‰pYE:89G o0ٓ 9{-mE/u kʾ3*> ,-YluHVI-e BZ`X =kooEtM=lJhje9Ոb;S%6ꕃֲuf,Mb憨SY8M'lB ~k@Z?)/ٴ.u-|DRV;&U͑?vy~#w7ъ,}S/KAA%"m4J*(U*y+Q8}bR؊wl˸;7sre1罂3/mTLuYʾĪ/4%jzUg||I?ݠ*WTMrPEhꋔIwŶ{PfťV rSM4R(ō شEW-L&QO۔ 9scPm 6xvNBL}Ji8fE &g|8 ӨPxOIaN5} xR=';$q6dX҃ӢY :: :: -
 


:   |    |     |     |     |   > > > -

- .

 
 
29-06-2008, 01:22 PM   #1

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road
:: ::


************:
1. .
2. .
3. .
4. .
1429/ 1430 . . 14/7/1429 24/7/1429 .
.
8/8/1429 www.taibahu.edu.sa
:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 01:24 PM   #2

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road

- -( ) ( ) : ʡ . .


:

( )
. ѡ : http://www.qiyas.org
. . ѡ : http://www.qiyas.org


:
.

:
ɡ .


:
:
-
- :
http://www.kfupm.edu.sa/admissions
-:
- ( )
- ( )
-
- 46

:
ϡ

:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 01:26 PM   #3
!.ScRaNoOo.!

 
 !.ScRaNoOo.!
 
: May 2005
: ..!
: 15,807
!.ScRaNoOo.! is on a distinguished road

..

.. ..


..


..

..

__________________my BB pin : ask me ..
my Pimd : also ask me ..
..

..


!

http://www.facebook.com/iZamil

=)


http://www.formspring.me/llScRaNoOoll

, !!.ScRaNoOo.!   
29-06-2008, 01:31 PM   #4

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road

29/1430 ....
1429/1430 16/7/1429 ȡ

: www.rgu-admit.net .

:

1 - 7-9/1429
( 10-12/7/2008 ) :

www.imamu.edu.sa/admissions/index.htm

2 - 12/7/1429 (15/7/2008 ) .
3 - 16-18/7/1429 ( 19-21/7/2008 ) .
4- 20/7/1429 (23/7/2008 ) .
5 23/7/1429 27/7/1429 .


: ʡ 75% , 70% : ( 40% + 60% ) 85% . (70% , 30% ) 15% 15% ) 90%
:

( )

1 ( ) 30 ٪
2 30 ٪
3 30 ٪
4 10 ٪
90% ɡ 80% .

:

( )
1 ( ) 40 ٪
2 30 ٪
3 30 ٪

85% , 80% 90% 84% 70% ( 6/7/1429 ) .

:

1 ɡ .
2 ߡ .
3 ʡ .
4 ɡ ( 46 ) ( ).
5 ǡ .

( ):

1429/1430
16/7/1429 5/8/14298 10
10.30 -12.30
16/7/1429 95% 92%
17/7/1429 90% 89 %
18/7/1429 88 % 87 %
19/7/1429 86 % 85 %
20/7/1429 84 % 83 %
23/7/1429 82 % 81 %
24/7/1429 80 % 79 %
25/7/1429 78 % 77 %
26/7/1429 76 %
27/7/1429 75 %
1/8/1429 74 %
2/8/1429 73 %
3/8/1429 72 % ( )
4/8/1429 71 % ( )
5/8/1429 70 % ( )

1
2
3
4
5

6
7


8
9

10 --------
:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 01:54 PM   #5

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road

ѿ

95

King Abdulaziz University


1429 / 1430


29/04/1429

27/06/1429

:

http://odus1.kau.edu.sa/web_app_v3/INDEX.ASPX?UNV_ID=1
..:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 01:59 PM   #6

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road

1429-1430
16


( www.rgu-admit.net).7 - 8 - 9 (www.imamu.edu.sa).
12
16 18
20 .

23 27 .
75 % 70% " (40% + 60% )"

85% (70% ɡ 30% 15% ʡ 15% ).


90%
85% ɡ
80% 90% 84% 70%


(1429/7/6 )
.

:
ɡ (46)
( )
.

:

7/16 - 92% - 89% 87% 85% 83% 7/23 - 81% 79% 77% 76% 75% 8/1 - 74% 73% 72% ( ) 71% ( ) 70% ( ).


:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 02:01 PM   #7

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road:

...

www.sjahi.org .
.
100 .
200 .
21:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 02:11 PM   #8
GaLaXy

 
 GaLaXy
 
: May 2006
:  
: 8,187
GaLaXy is on a distinguished road

:
!.ScRaNoOo.!
..

.. ..


..


..

..

..

__________________
*
*
**

*
*

GaLaXy   
29-06-2008, 02:18 PM   #10

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road


:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 02:32 PM   #11

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road

(CDPNE) . ( ) 1428/1429 .
http://jobs.saudiaramco.com/jobs/job...ctionArabic.do.

5 1429 (8 2008) 11 1429 (14 2008) :

1. ɡ ' ' 90 %

2. ( ) 90 % ʡ

3. 75 ( )

4. 22

5. 1428/1429.


::

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU


; 29-06-2008 02:41 PM
   
29-06-2008, 02:34 PM   #12

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road

1429-1430


1429-1430

WWW.TU.EDU.SA

.

ɡ

. 5/7/1429 ..ɡ.( ) ء

18/7/1429ڡɡ

.

ʡ
:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 02:39 PM   #13

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road

...: :
1- : :+ ( 15 )+

+


+

- (90%)
- - 90%
- + +


2- :

30% 30% 40%
30% 30% 40%
30% 30% 40%
30% 30% 40%
50% 30% 20%

- 60% 40%

3- :
- ( 5- 15/7/1429 ) .
- ( 12/7/1429 ).
- ( 16/7/142 ) .
- ( 17/7 ) .
- ( 18/7 ) .
- ( 19/7 ) .
- ( 20/7 ) .
- ( 20/7 ) .
- ( 21/7 ) .
- ( 21/7 ).
- ( 23/7) .
- ( 24/7 25/7 ) .
- 26/7 :26/7 83%
27/7 81%
30 /7 80%
1/8 79%
2/8 78%
3/8 77%
- 23/7 4/8 . :

7/8 87%
8/8 84%
9/8 81%
10/8 78%
11/8 75%
14/8 73%
15/8 70%
16/8 67%
17/8 64%
18/8 60%

: :
/ :

1- : 85% :


85%
+ ( 15 )
85%
+

85%
85%
85%: :

50% 20% 30%
50% 30% 20%
50% 20% 30%
50% 20% 30%
50% 20% 30%

- .
: :
- ( 5- 15/7/1429 )
- ( 12/7/1429 ).
- ( 16/7/142 ) .
- ( 17/7 )
- ( 19/7 ) .
- ( 21/7 ) .
- ( 21/7 ).
- ( 23/7) .
- ( 24/7 25/7 ) 26/7 :


26/7 93%
27/7 91%
30 /7 90%
1/8 89%
2/8 88%
3/8 87%
4/8 85%

:
- ( 23/7 ) 4/8 .

- :


: 7/8 87%
8/8 84%
9/8 81%
10 /8 78%
1 1/8 75%
14/8 73%
15/8 70%
16 /8 67%
17/8 64%
18/8 60%
/ :

9/7 90%
10/7 85%
11/7 81%
12/7 78%
13/7 75%

:


16/7 75%
17/7 70%
18/7 67%
19/7 64%
20/7 60%


www.alweeam.com:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
29-06-2008, 02:52 PM   #14

 
 
: Jan 2005
: Umm Al Qura & Yanbu
: 6,902
 is on a distinguished road
12 1429 1430 .

.


ʡ


.

.


.

90% 90% .


ɡ
2/7 8/7 www.uqu.edu.sa.

8/7

7/1211 7/20.


7/23 7/27.
6/27 1429/7/2
.

7/4
.
ɡ
1429/6/2827
1429/7/152 www.uqu.edu.sa
1429/7/18
1429/7/2423
1429/7/2625
.
1429/7/9 1429/7/26
:
7/27 83%
8/1 81%
8/2 80%
8/3 79%
8/4 78%
8/5 77%

1429/7/9 1429/8/2 .

9/7.ɡ
.
( ) 1429/7/72 .

8/7
( ) 7/20
ʡ
1429/7/2625 ( )
.
1429/6/27 1429/7/2
7/4 .

ɡ
6/2827 .
1429/7/15 1429/7/26:

__________________
In one day,, I will go back home
YANBU

   
30-06-2008, 09:56 AM   #15

 
 
: Dec 2006
:
: 5,540
 is on a distinguished road

   
 

« | »
:

:(CDPNE) NERA 3 12-07-2008 12:52 AM


10:22 PM


Website Traffic Tracking
- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.