Zend 2003120702110123161x 2 Xo@iJjS2TU?\(*I)rcW(N:BHԉ+3 -.uTjw8p^=煻7!LdKb&/$4 (AM4dY8 v'l3J}2k(9}0Ak{~䢗{ewsWĶ `[X\Vڝ^n|RawPNУYNLU'r6IʙD;p^]:[Zgŵ:11$H0h)SUWna߯gpU4G{wuC?9CQ]%O&~βl{ϮnT{f0l/|I׸5'6zlrI~ '4ztۡ *+Nmo<|OLLnc;g"8;nే+jFD)*DYQ.cW6*]knyǔ 7̒B.2%JYFRCgZ<:Als6 s T A܄k,2bwW2  e[׃5OTLߴV ++ 3tpXKHRCѱy/qNI|F"H 1$HAEZ*L%w,eqh^ e#yZy%1" ݌A`7PT}8%R&* lK Wzv>&EV$g*IWa ?@p6y!ofhc %:6O!9NdƓÓqDΥ??_?^HkkfN>̢( ͞H6Qt7o6^42W:$b264Uҵm#Z{!+$yzïsN-Bdm6͢:(LC7Ht%6 ۥd"9 DٺW<#Zend 2003120702119597228x 2 ZoE_F2.DV(gsXBH@By{vHEO"PhR n(.$HT71;3;wADۙy_{ ຝ l6mD,-mf}@(NPEA ]'FN)q#z#LtAPvK:{ ,(&A(#xag,[q-X7K%2_~=Z-MdrxLm` Ӥ'ubB cC jӳyc͸ cbJH]$Are;F"ډC,iw5&l DZAA$.U4$ N`UƎa#8sYU pcEhn a;\CG~ij1r+px.<|Ua!-]]L\%}#[:k,!)&X7:%f{#ꉘMR? XԗK َ\逴dOԥd@kn6Ԝ1@ڥ|Shf)΍=W6ٓ3"Dxaud7{ޠpT2d$ҝpn6iϤWl& fpQՎVHyThoP`k&AriF_Q'BSHJu:YR(TD\੐?j u01:"0$*9``ҳ 4,)1(< "1p0T/UMZFrRh7 ߆ lF䖋 #2DJeqY&X`YluKqyJ/H%6-.Lϙظ*bR#v|!4uykoÑ<|[>w-k_Tbkku.c[8e9RA'uq;~~9b4|.>VIW0>^ (:em zUW?F-wʛq XVPAN(֕ip ;_TdY.e2/z ePlM=qĖQfP9ߐLp,ꄔSN̒쯪=0+a5=HMn`0œl(' ~(B> l*X֚hgt2888 Kٰ/UaB|/6Nd 5}lhq5ezM:3,@>0=gR%Ţr+"%[__ϞpTÖ T5YtxDZ;tB&R`RcQs#rNYY3%N͖|uT .֤Gdep8وOus.l| dE*W1tpoRrc .a-c 7H_MCM{ȴ+!ygUS';R·Ս~Dj0MF^_䉴X"~?fї!Ӫ% wvAQmjW(Gj.y Ήg3YaF8sfT̋x*2.Wcסw!2+d u: ˼OTgL\&V@Rebu)^-~>Gh!KQY.{=RNaڪ-oad .օeJu&nEfVZf*{h5g-P"z v?;sނ9+ql tKe۶z/mx!rse:^@'xOh̭7r; eĻe?T c6U%ޮx{G5e1O%Žc-ɴOaSnjK1[k14ZuY)Jڦ5C'62PzM`]Ƶl8p4M膑,9 }/j\u ۅ*$2Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI  f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 2003120702112224097x 2 YoD-HV" l=PQڬD+,7;QʅC;Ÿą¡0^wFVk{~#'lI b+bHYNy7㗌AG) mGMʞə7Q[-M1,etS~c~1@3,;:]7q߉?^'V,!: X$o{} WXK(N[h(E\Zٿ,SۤktQ(D'xfƟpVFxQxηRS!DTrVjq]jh &p$^jRJ| 61 81:&8JJןyԔw,,6WN!~cF@),ʞd'fI>Z+Nށۓ{`}V 4Gϗ@Z$ TK.jdWfAq-vN;:kMHL ni$=)ŶVUQfP= WQ"Ub`tݻzzC oٺN~H~mv(MvwcyD?9|H*geM$4sM4 D_޽w@/l2sbn`N-nبJ0#CKlR0ҩޝzO׳"흅sE mX4zI [*oTU(}|Zgrw[nmJ[y]zPL(4Wˋ|o=6Uej˚^@Oqd`!@{q5-hk%]F2U{ ٖeYKF޶ GXb]@zhEUm'`aXnUgc-d)iE%46TT-Zend 20031207021279511193x 2 ZMְٱA%A0lrw.H"e`m ,lٙa /&Hd:$c}A>!.a. ^uOAz߫{ ׍(^Y@wCԑߍΝ:wR$_aqBDhS[q? lvG4i.c>[Q4h"zk7Nw;j.{(CĨ$͗~^_Fan@B&0;}}/$I|O#> X Ca?F$YJnsɨMeљw4މT!&рHH%DWD ߈M9 I'>v1HO.'_y/qSroEiw{3vFN*d A \& h,owKx\\H.EŸ 3NZn&7wh{4/*˺<9E(ƖW s._Gi<: as$908 Հ9ﯞzÞQyqֱ֩gZ ]OU`ֿ" [7>|.=N%߼s1z}Lg?2\yR7kluvZFk8:Iuzz+{yC;qsx$I^+$ռNVjt*iMSb1-KŨ*<<#Pq6<*ʾk@#yWyYF7(ٟKy "| }IHi-ݨODb/dRQ|(&`5 DېK?dX}H2Wm.Z.1';_cKj j s3Qdw+{ゕedYԣe]? !D{B$K 8%:Nkx2]u<0s2@DhzI_Ò(oAPBԪ)$SeͲgAE=@$toδ7rCKr{tptppٜ2nWR.@8o/ڒeB@jf8 c#Ń׆ xWnA$ٍ{鶙-WW_~\!9jCaAlnGS ɻRi|brՆIӾDiվӺD$!nAr5sHP ^ vv[(F޼ު0@&9Dy%t0!R-On ?/h /Uk#S +f~(qĴJK^N73 og%hh,(R>ßW o`!ITG`2Dzұ˪kPV7JCm ^Sd<3<. _3m?X KU@K;|Jb ]02X_?`~xVA o-0P#Zۭ6ɴy@E9s=dlbNBS#fpʼnS/hܫ; I{Gfv*zj7wjk#`ڐ=y%ڒ )"Y~{q'Dv39:e:hʞ, ]QjO__F3Fi z(Թ([ɢAiG)aQÅs=dO ݮ̇6F8.GOaRiΡЗ|(feESϏ=t7KZ, ۆ}5t7y9ZZ~UQRxL_[R>QB,NSx({vif$aZT- l S~Ԓ+XBsRsmj7F~:1(S-\SA+B`0ϟvfPhE-0Mer/eXXZ`B碆6o&`T@~/WKI`)wZsbO̟'M=l?mtbmM?d7:?Ʈi¡,V2*KWܭ#UV}~e熪!U\wHUGp bM+ _SUVɇڬHÅ={˭ԭ+neŭ'N6RέI B6jz/F85LQ2FvVxAP8_$H\nz( E?6t5l~/D?t%i2 IfBtCZend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI  f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 200312070217222091x 2 X?0zJc /+n ĆriFJI{?,71!׸ a;cSGQl~~*7 "/Œ.$p@QcI5(,7Ie\$S\Ƥ0UKȘQ6y0pVHBO?TYa:Zzq{eGZ y'p8oMeې枉}h?_Ad}0 pVNUC۝')-ǵA[$sU[js%T! 9h[w\HI Nxq4ga,vژF-֨#cE&WI  f6Iܺ:?By,}mNFON-={[ON`qjRcXl-r6p~xYbmi%cTj.䌹UW8(2*Ƹ+30 Sԅ `RZVAȘr*KAڤ Zend 2003120702115194985x 2 Yo6 Hҝ7H Xuڢd slCR.)zvi"]w޺z)zHQHYQ "G c/:60>]s΄G xMHNbF=Rt>O>!e(i#|oց>C2BA$=K0bIE/m:|7V<d8uz As[}t|F<wc+7Wgl>d>oiՇ|U=p9M0C $+9?um{kQѿr qtko~txg-K"?(wRv1_ @|ف ?9ijq|)cF0EnX zXpӒ#'d]&%ʎ|ޒsm*!`8a6oQ$GOՒF˪);-SւMLz[~2NcNvrYCF.6EK ٠=rr^UqX 5OEd+q({XDPYCU-&qYS˻}Ua }-Tͷ}+7o\{N?rnŽ‰pYE:89G o0ٓ 9{-mE/u kʾ3*> ,-YluHVI-e BZ`X =kooEtM=lJhje9Ոb;S%6ꕃֲuf,Mb憨SY8M'lB ~k@Z?)/ٴ.u-|DRV;&U͑?vy~#w7ъ,}S/KAA%"m4J*(U*y+Q8}bR؊wl˸;7sre1罂3/mTLuYʾĪ/4%jzUg||I?ݠ*WTMrPEhꋔIwŶ{PfťV rSM4R(ō شEW-L&QO۔ 9scPm 6xvNBL}Ji8fE &g|8 ӨPxOIaN5} xR=';$q6dX҃ӢY ( ) -
 


:   |    |     |     |     |   > >


 
13-04-2013, 02:44 PM   #1

 
 
: Dec 2010
: 4,199
 is on a distinguished road
( )

: 55 () 50 50 .

2 : ڡ .

3 : .

4. : 1:1 : 3 ( ).

5. : .

6. : 1
3 .

7. : .

8. : :{... }.

9. : .

10 : .

11 : (): " ".

12. : .

13 : .
14 :. 50 50 500 .

15 : 25 25 25 25 .

16 : 50 50 .

17 : .

18 : .

19 : .

20 : .

21 : .

22 : 25 () 35 50 .

23 (): .

24 : .

25 : .

26. : ( - - ) .

27 : 25 25 25 25 .

28 : ( .

29 : () ߡ .

30 : ȡ .

31 :

32 : .

33 : 1: 3 .

34 : 7 .

100 + 100 +50 + 50 + . ̡ ѡ .


35 : ѡ .

36 : 25 .

37 : ɡ .

38 : ޡ ɡ .

39 : .

40 : 50 25 .

41 : (


- : ( ).

. . .

:

1) : .

2) : .

3) : ( (

4) : .

5) : ϡ .

6) : .

7) : .

8) : 3 .

9) : .

10) : (3) .

11) : .

12) : (15) .

13) : 3 .

14) : .

15) : .

16) : + ( (.

17) : : ǡ 40 .

18) : 200 +50 +50 + 50 + 200 . .

19) : .

20) : ɫ .

21) : .

22) : .

23) : .

24) : .1/ .

2/ ...

3/ ...

4/ ...

5/ ... : ...

6/ : 1960 1. 7 . 0 % Capric acid 2. 5 . 0 % Caprinic acid 3. 2 . 24 % Lauric acid 4. 3 . 9 % Myristic acid 5. 9 . 9 % Palmitic acid 6. 2 . 25 % Oleic & Linoleic acid 7. 2 . 3 % Stearic acid " 288 " . 62.5 ( % ) 8.49 (% ) 5.22 (% ) 16.20 (% ) 6.5 (% ) 1.12 (% )


( ) . . () .

: .


: _ .


: (E A) A E. .


: ..
.

- ( )

- .

- .

- .

- 10 .

- .

- .

- 10 .

- 1-2

- .

- .

- ( )

- .

- .

- .

- 10 .

- .

- .

- 10 .

- 1-2

- .


.

.


() , , .
() .


, ..

, "- 1 2 ".. .


:

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

, , , .

.

. .

.

ϡ 25-35% .4000- 7000 . Black Walnut .


:


:( Juglon Nucin )

: .

: A , B1 , B2 , PP .


:

.


:


1. .

2. Herpes .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. " " . .

10. ( ) .

11. " "

12. ( )

. .


.


54 .


.


.


() ɡ ѡ .( ) ȡ 14 . ǡ .. ȡ . .


.. .. . .. !!

5 ޡ . . : " " .

.ɡ :

. .

. .

. " " B-Glucan .

. "" Tocotrienol "" .

ɺ - - (Ischemia) ( Heart Infarction).

. : " .." !!ɡ .. ... " ".

ȡ ѡ :

- : ȡ . ȡ " " : " " .

- "B": ɡ "B" .

- : ( E A) .

- : Tryptophan Serotonin .( E A) ˺ (Free radicals) ɡ DNA ȡ .

9 10 .

ѡ .

ȡ ɡ .( ) "" ɺ ʺ .

- - ǡ .

.. .

. .ɡ Ǻ Ǻ ( ) .

ݺ ʡ ɺ .

ɡ .

: .. .. { }..
.. .. .

.. .. .. .. .
:

* :

- "" .. .

- .. .

- .

* :

- .

- .

- .

- .

* :

- .

- .

- .

- Ǻ .

.. ɿ!

( ) .

.

." " .


ɡ .. .

. .

500 .

.

.


ȡ .

() .

.

ϡ .

"QX-314" . .
() : ( ) [: 69]. : ҿ ͡ ơ !

ǡ .
:


Molan : . hydrogen peroxide ɡ .

. ! Molan ! :

" ͡ ɡ "

ѡ .

Glenys Round ! . .

. ̡ ɡ ..

!


ޡ . .

. ǡ ǡ . .


""


ǡ
. : ( ) [: 68]. !

ɡ : ơ .... ˿ .
: ( * ) [: 68-69] () .


ǡ ơ ȡ "" :


(1) . (2) . .

.. . . .

ɡ á ! !:- .

- ϡ .

- ɡ .

- .

- ɡ !

- ϡ .

- .

- .

- .


. : ( ) [: 69]. . . .


: : : . : . : : . : ( ) . .

() . . ! "" .

: ( : ) [ ]. : : ( ) [ ]. : ( ) [: 69].

.

.

. .

ϡ 25-35% .

.

: ǡ . ɡ . ӡ .
. ϡ ʡ . ϡ .

: .

ӡ .

ɡ .

:083% 15% 80% 450 % 050% 120 % 120% 060% 010% .


.. ..
(()).
1- :


. 600 .

.

2- :

( LDL) . .

HDL .

3- :

ACE . .

4- :

amylase . polyphenols amylas . amylas 87% .

5- :

.

6- :

. .
B .. B B5 B6&B12 B9 . .

... 12 16 14 ǡ .

( ) .

.
, ()

. () . .


:


1 . .

2. ..

: .


:
ʡ ɡ .

    
13-04-2013, 02:59 PM   #2
alragee

 
  alragee
 
: Oct 2009
:
: 1,238
alragee is on a distinguished road

,,
,,
__________________
=
=

alragee    
13-04-2013, 09:10 PM   #3

 
 
: Dec 2010
: 4,199
 is on a distinguished road
    

« | »
:
@ 5 22-01-2009 07:20 PM
. 6 09-10-2007 06:04 AM
meema 5 31-03-2006 01:02 PM
Yanbu1 1 20-02-2004 09:08 AM


06:16 AM


Website Traffic Tracking
- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.